Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 02 2015

lordmichal
2431 c628
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent via971230 971230
lordmichal
Play fullscreen
Przysięga
Sponsored post
feedback2020-admin

June 28 2015

lordmichal
....w ostatnich chwilach piszę, ostatni list do syna: Niech nosi w sobie Polskę, nad wszystko niech ją ceni, Madonnie z Jasnej Góry niech co dzień hołd oddaje. Do Krzyża niech przywyknie, my krzyżem naznaczeni. Niech co dzień na nim ginie i co dzień zmartwychwstaje..
— Łukasza Cieplińskiego list do syna
Reposted bystrangemedziesieciozlotowka971230

June 26 2015

lordmichal

June 17 2015

lordmichal
1401 e525 500
Reposted fromgarfild garfild viafou fou
lordmichal
Nie wydawaj duszy swej smutkowi ani nie dręcz siebie myślami. 
— (Syr 30,21)
Reposted fromdrogadoraju drogadoraju viafou fou

June 14 2015

4921 c101 500
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viakudi kudi
lordmichal
lordmichal

June 02 2015

lordmichal
7913 7b2a
Reposted froma-antimatter a-antimatter viastrangeme strangeme

June 01 2015

lordmichal
Z Tobą świat nabiera barw
lordmichal
0096 1e0f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaoraa oraa

May 11 2015

lordmichal
W swojej głowie mam tylko jedno. Chce Cię zobaczyć. Zobaczę Cię na pewno.
Reposted fromhighdesire highdesire viastrangeme strangeme

May 04 2015

lordmichal
Zasypiasz z tym, o kim myślisz przed snem.
— 12km 200m
Reposted fromrawwwr rawwwr viacytaty cytaty

April 18 2015

lordmichal

April 15 2015

lordmichal
Myśliszmisiębezprzerwy.
Reposted fromslowemwsedno slowemwsedno viastrangeme strangeme
lordmichal
Jak drzewo nakarm ją
Daj cień i ulecz chorą duszę
Połącz niebo ziemię
Korzeń i koronę
Pewny bądź
— Mela Koteluk
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viaisssabel isssabel

April 10 2015

lordmichal
9768 c613 500
Reposted fromskraweksiebie skraweksiebie viatulipanowa tulipanowa

April 05 2015

lordmichal
7580 d96d
Reposted fromdailylife dailylife viazgr zgr
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...